Wit manlike plaaseienaars is die enigste Namibiërs wat grondbelasting moet betaal en kan nie vir enige vrystelling aansoek doen nie. Dit volgens ‘n dokument wat deur Rudolf !Nanuseb, waardeerder-generaal by die ministerie van landbou, water en grondhervorming oor aansoekprosedures vir grondbelastingvrystelling uitgereik is.

Vrystelling van grondbelasting sal volgens die dokument uitgereik word soos bepaal in terme van die grondhervormingswet en soos beoog deur die Namibiese grondwet. Volgens die dokument is Namibiërs wat in aanmerking kom om aansoek te doen vir die vrystelling van grondbelasting voorheen benadeelde Namibiërs, enige landbougrond wat gebruik word vir nie-winsgewende of winsgewende aktiwiteite van ‘n kerk, ‘n sending, ‘n hospitaal, ‘n skool of ‘n koshuis. Ook landbougrond wat hoofsaaklik gebruik word vir aktiwiteite van enige staatsondersteunde instelling soos omskryf in die verkoopsbelastingwet. Alle vroue ongeag van hul ras of kleur kan ook vir vrystelling aansoek doen.

!Nanuseb sê alle boere is aanspreeklik vir grondbelasting, behalwe dié wat vir vrystelling aansoek doen. Hy het bygevoeg buitelanders, ongeag hul ras of kleur, moet almal grondbelasting betaal, terwyl voorheen-benadeeldes wat verkies om by te dra, ook belasting op hul grond kan betaal.

Die onafhanklike landboukenner, Wallie Roux, het egter gesê vrystelling is nie outomaties nie, maar as almal in hierdie kategorieë prakties vrygestel word, sal dit beteken dat slegs wit Namibiese manlike boere belasting sal betaal.

“Volgens die wet moet alle kommersiële plaaseienaars grondbelasting betaal, maar dan is daar hierdie lys van vrystellings, maar dit laat dan toe vir hierdie uitsonderings. Vir die grondbelastingvrystelling om oorweeg te word, word ‘n volledig voltooide aansoekvorm vereis, die grondbelastingaanslag vir die finansiële jaar waarvoor vrystelling gevra word, ‘n identiteitsdokument en volmag in die gevalle van boedels wanneer die aansoek namens die plaaseienaar en eksekuteur gedoen word.

Volgens !Nanuseb word alle aansoeke oorweeg. Die ministerie het in ‘n onlangse openbare kennisgewing gesê dat grondbelastingaanslae vir alle kommersiële landbougrond vir die boekjare 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022 en 2022/2023 op 29 November verlede jaar geplaas is.

“Indien ‘n eienaar grondbelasting of rente versuim wanneer dit verskuldig en betaalbaar is, sal die bedrag wat besit word deur hofaksie verhaal word soos bepaal in die grondwaardasie- en belastingregulasies.

Die openingsdatum vir aansoek om vrystelling was 29 November en eindig op 31 Maart.

[Bron – Republikein]

Teken In

Registreer

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.