In die strewe na toegang tot onderwys vir almal, het die regering herhaal dat geen leerder vordering na die volgende graad of plasing by ‘n skool geweier mag word vir nie-betaling van vrywillige bydraes nie.

Die ministerie van onderwys is egter van mening dat die instelling van die primêre en sekondêre onderwystoelaes nie die morele verpligting en verantwoordelikhede van ouers en voogde teenoor hul kinders wat skool bywoon, uitgeskakel het nie.

“Ouers en voogde is steeds vry om by te dra, al is dit vrywillig, tot die instandhouding, instandhouding en verbetering van skole,” het Anna Nghipondoka, minister van onderwys, vandeesweek in ‘n ministeriële verklaring in die parlement gesê.

Sy het verduidelik dat gratis onderwys beteken dat die ministerie gekwalifiseerde onderwysers in diens neem, die infrastruktuur in die vorm van klaskamers, en biblioteke en leerondersteuningsmateriaal verskaf.

Sy het gesê ander groot kostedrywers in hierdie voorsiening van toegang tot fooivrye onderwys is die regeringskoshuise, spyseniering vir koshuismaaltye, skoolvoedingsprogramme, ondersteuning aan die gemeenskapskoshuise, asook sertifikaateksamens. Alhoewel onderwys in Namibië nog altyd gratis was, volgens die minister, blyk dit dat die instelling en implementering van die skoolontwikkelingsfonds (SDF) in stryd met die grondwetlike voorsiening van gratis onderwys gewerk het weens die nie-nakoming van regulasies by sommige skole.

Gevolglik het die ministerie in 2013 toegang tot fooivrye onderwys op primêre vlak ingestel.

Dit was te danke aan ‘n studie wat in 2010 gedoen is wat aan die lig gebring het dat die betaling van SDF ‘n hindernis was vir toegang tot onderwys vir baie leerders.

“Dit beteken nie-betaling van SDF het daartoe gelei dat leerders huis toe gestuur is, en daardie leerders wat bewus was van hul ongunstige sosio-ekonomiese omstandighede sou gewoonlik die skool verlaat, of eenvoudig nie by die skool inskryf nie,” het sy bygevoeg.

Daarbenewens het die regering ook die universele primêre en sekondêre toelaes ingestel nadat SDF afgeskaf is.

Hierdie toelaebefondsing gee ‘n per capita-bedrag aan die skole, wat voorheen N$400 per leerder per jaar vir preprimêr en N$500 vir sekondêre leerders was, om gladde werksaamhede voort te sit.

Ten spyte van hierdie bepalings van die regering was daar oor die jare ‘n toename in die aantal leerders, tesame met die kwynende hulpbronne, en daarom het die per capita-toekennings kleiner geword.

In hierdie huidige boekjaar is ongeveer N$200 per primêre leerder toegeken, terwyl N$300 vir ‘n sekondêre leerder toegeken is, ten bedrae van N$152 366 772 bestee.

Bo en behalwe die skooltoelae-befondsing, betaal die ministerie ook fondse aan skole uit vir die verkryging van skryfbehoeftes.

In die huidige boekjaar is N$51 339 383 aan streke beskikbaar gestel vir die verkryging van skryfbehoeftes.

Ten spyte van hierdie toekennings om vrye toegang tot onderwys te verseker, het Nghipondoka opgemerk dat die geld nie genoeg is om in al die behoeftes soos beplan te voorsien nie.

“Met die steeds stygende pryse is skole nie teen sulke ekonomiese aanpassings geïsoleer nie. Dus, selfs met hul beste pogings, sal skole dit moeilik vind om te oorleef en aan al die behoeftes van die skool te voldoen op grond van die toelaes alleen,” het sy gesê en bygevoeg dat daar gevalle is waar ouers deur hul skoolrade verplig word om by te dra vir ‘n verskeidenheid behoeftes by hul skole.

Sy het egter skoolhoofde gewaarsku dat dit die regering se beleid is om gratis onderwys aan te bied, maar om ‘n bydrae van ouers te kry moet so gedoen word dat geen Namibiese kind uitgesluit word nie. “Om ouers en leerders in die verleentheid te stel of onmenslik te behandel, word deur die ministerie veroordeel,” het sy beklemtoon.

Die minister het verder streekdirektorate aangemoedig om interne doeltreffendheid in die verspreiding van skryfbehoeftes aan skole te verseker in terme van tydige aflewering.

[Bron – New Era]

Teken In

Registreer

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.